Vælg mellem forskellige blandingstilstande og opnå forskellige grader af gennemsigtighed og gennemskinnelighed.


Blandingstilstande bestemmer hvordan billedlag blandes med hinanden. De kan simulere naturlige lysblandinger, pigmentblandinger, mørkekammerteknikker eller blot være matematiske beregninger, der giver mening i en bestemt sammenhæng.

Kortviseren tilbyder en håndfuld blandingstilstande, der kan være anvendelige til at sammenligne kort, ortofotos og højdemodeller, eller til at illustrere topografiske eller historiske forhold på kort.

Hvert lag virker på alle underliggende lag med den valgte blandingstilstand.

Farveblandingstilstande

Kortviserens udvalg af blandingstilstande kan grupperes efter deres resultat:

Mørkere resultat
  Mørkere
  Multiplicer
  Brænd

Lysere resultat
  Skærm

Forøget kontrast
  Maske
  Hårdt lys

Blandede farvekomponenter
  Farve
  Luminans

Blandingstilstanden for et lag, i følgende forklaringer kaldet forgrundslaget, indstilles i kontrolpanelet, og virker på alle underliggende lag.
Høje Målebordsblade og farvelagt højdekort i blandingstilstand multiplicer på skyggekort fra Danmarks højdemodel.

Normal

Blandingstilstanden normal dækker ved fuld styrke alle underliggende lag, og resultatet bliver alene forgrundslaget.

Normalblandingen ved fuld styrke kan udtrykkes matematisk for hvert af farvelementerne rød, grøn og blå:
Normal = Forgrund.

Ved lavere styrke, giver normal en blanding der svarer til opacitet.
Normal blandingstilstand dækker ved fuld styrke alle underliggende lag.

Opacitet

Blandingstilstanden normal svarer til opacitet, der kan beskrives som at projicere forgrundslaget på et gardin, der hænger foran underlaget. Med skyderen justeres gardinets tykkelse.

Matematisk kan hvert billedpunkts farveelementer, idet Normal = Forgrund, beskrives som:
Opacitet = ( Forgrund * skyder + Baggrund * (1-skyder) )
Normal blandingstilstand giver opacitet ved regulering af forgrundens styrke.

Mørkere

Giver de mørkeste billedelementer fra begge lag.
Velegnet hvis begge lag har hvid eller lys baggrund.

Mørkere = mørkest( Forgrund, Baggrund ).

Giver et mørkere resultat end lagene hver for sig.
Giver den mørkeste baggrundsfarve fra de to lag.
Giver samme resultat hvis lagene ombyttes.
Blandingstilstand mørkere. Høje Målebordsblade og dæmpet skærmkort fra SDFE Kortforsyningen.

Multiplicer

Svarer til at blande maling, hvor begge lags farver og lysintensitet indvirker på resultatet.
Multiplicer kaldes også en subtraktiv blanding, pigmentblanding.

Multiplicer er den mest egnede og relevante blanding til at se kort oven på hinanden, så længe ingen af kortene er meget mørke.
Særlig velegnet til historiske kort på lys baggrund, og til blanding af farvelagte højdekort med skyggekort.

I 8-bit RGB udregnes hvert farveelement som:
Multiplicer = Forgrund * Baggrund / 256.

Giver et mørkere resultat end lagene hver for sig.
Resultatet bliver mørkt, hvor begge lag er mørke, og lyst hvor begge lag er lyse.
Giver samme resultat hvis lagene ombyttes.
Blandingstilstand multiplicer.

Brænd

Forøger forgrundens kontrast efter baggrundens lysintensitet.
Jo mørkere baggrunden er, jo mørkere bliver forgrunden.

Kaldes også farvebrænding i billedprogrammer, og på engelsk color burn.
Inverterer farveelementerne rød, grøn og blå i baggrundslaget, og dividerer dem med forgrundslagets farveelementer, hvorefter resultatet inverteres.

Der sker ingen ændring ved at blande med hvid.
Blandingstilstand brænd.

Skærm

Giver en additiv farveblanding, der svarer til at oplyse et lærred med begge lag.
Skærm giver et lysere resultat end lagene hver for sig, og samme resultat hvis lagene ombyttes.
Blandingstilstand skærm.

Maske

Giver en kombination af farveblandingerne multiplicer og skærm, afhængig af baggrundens lysintensitet.

Hvor baggrunden er mørk bliver resultatet som blandingstilstand skærm.
Hvor baggrunden er lys bliver resultatet som blandingstilstand multiplicer.

Velegnet til overlæg af lyse kort på mørke kort, specielt historiske kort på ortokort.

Maske, der på engelsk kaldes overlay, bevarer baggrundens lysintensitet.
Bliver hvidt hvor baggrunden er hvid.
Svarer til hårdt lys med ombyttede lag.
Blandingstilstand maske.

Hårdt lys

Giver en kombination af farveblandingerne multiplicer og skærm, afhængig af forgrundens lysintensitet.
Effekten svarer til at belyse baggrunden kraftigt med forgrunden.

Hvor forgrunden er mørk bliver resultatet som blandingstilstand multiplicer.
Hvor forgrunden er lys bliver resultatet som blandingstilstand skærm.

Hårdt lys bevarer forgrundens lysintensitet.
Bliver hvidt hvor forgrunden er hvid.
Svarer til maske med ombyttede lag.
Blandingstilstand hårdt lys.

Farve

Giver forgrundens farveindhold blandet med baggrundens lysindhold.

Farve ( tone, mætning, luminans ) = Forgrund ( tone, mætning ) + Baggrund ( luminans )

Svarer til luminans med ombyttede lag.
Blandingstilstand farve giver forgrundens farveindhold og baggrundens luminans. Kortet viser Nørrebros bebyggelse i 1770 på nutidigt ortofoto.

Luminans

Giver forgrundens lysindhold blandet med baggrundens farveindhold.

Luminans ( tone, mætning, luminans ) = Forgrund ( luminans ) + Baggrund ( tone, mætning )

Svarer til farve med ombyttede lag.
Blandingstilstanden luminans giver forgrundens lysindhold og baggrundens farveindhold.