Tekster til overlæg på luftfotos, højdemodeller og tekstfrie kort. Tekstlag med husnumre, vejnavne, steder, regions- og kommunegrænser.