Historiske kort der dækker Frederiksberg eller dele af Frederiksberg, fra de ældste målfaste kort over Ladegården, Ny Amager, Prinsens Gård, Frederiksberg Slot og Frederiksberg Have, over 1800-tallets præcise matrikelkort til 1900-tallets vej- og gadekort.


Københavns forstæder 1742 af Johann Friedrich Meyer

Meyer, Johann Friedrich
1742

Plan von der zwischen den Wester und Oster Strand befindlichen Gegend der Königl. Residentz und Festung Coppenhagen wie solche Ao 1741 et 1742 von denen Königl. Land Cadetten aufgenommen und an Ihro Königl. Mayett. allerunterthänigst überreichet worden den. 9. November 1742. Iohann Friedrich Meyer. Frederik den Femtes Atlas, Bd. 36, Tvl. 21
Koloreret håndtegning
50 x 68 cm.
format: iiif
se detaljer

cc by nc nd Det Kongelige Bibliotek
se hos Det Kongelige Bibliotek
se i Kortviseren

Københavns forstæder 1742 af Johann Friedrich Meyer, Det Kongelige Bibliotek.

Frederiksberg og omegn 1780 af I. A. Lander

Lander, I.A.
1780
(1931)

Frederiksberg og omegn omkring aar 1780. Dette kort er fremstillet til Frederiksberg Kommune aar 1931 efter kort over Københavns fæstning. Originalen bestaar af 24 blade i maalestoksforhol 1:3600 og findes i Ingeniørkorpsets historiske kortsamling
format: XYZ
se detaljer


se i Kortviseren

Frederiksberg og omegn 1780 af I. A. Lander, Kortviseren.

København 1879 af V. F. A. Berggreen

Berggreen, V. F. A.
1879

Kjöbenhavn med nærmeste Omegn [3], 3 af 4 kort i farver 110 x 95 cm, på 4 ark 66 x 54 cm, med særlig Hensyn til: J. P. Traps statistisk topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark bearbeidet af V. F. A. Berggreen Forlagsbureauet trykt i Hoffensberg og Traps Etabl. Th. Berghs lithogr. Inst. Hertil findes: Oversigtskort
format: XYZ
se detaljer

cc by nc nd Det Kongelige Bibliotek
se hos Det Kongelige Bibliotek
se i Kortviseren

København 1879 af V. F. A. Berggreen, Det Kongelige Bibliotek.