Skyggekort over Danmark fra Danmarks Højdemodel, SDFE, Kortforsyningen, baseret på LIDAR-optagelser foretaget i 2007 og 2014, af både overflade og terræn uden bygninger og bevoksning.


Terræn overdrevet skyggekort 0,4m / 0,6m

Danmarks Højdemodel
2014

DHM/Terræn skyggekort med overdrevet højde er en visualisering af DHM/Terræn i form af et skyggekort. Højden er overdrevet for at tydeliggøre terrænets former, og vises som 3D-udtryk uden bygninger og vegetation.
format: WMS
se detaljer

SDFE
se i Kortviseren

Terræn overdrevet skyggekort 0,4m / 0,6m, SDFE.