Vejledning i brug af Kortviseren, kortpanelet, kontrolpanelet og Kortviserens muligheder.


Kontroller og lag

Kortviserens kort er ordnet i kategorier der styres med kontroller i kontrolpanelet.

Med kontrollerne reguleres kortenes styrke og blanding med de underliggende kort.

Kortpanelet viser kortene som lag oven på hinanden i samme rækkefølge som kontrollerne i kontrolpanelet.
Kortpanelet viser kortene med den styrke, blanding og rækkefølge som kontrollerne i kontrolpanelet angiver.
Kortpanelet viser kortene med den styrke, blanding og rækkefølge som kontrollerne i kontrolpanelet angiver.

Vis kort og juster styrke

Klik på kontrollens titel for at vise eller skjule kortlaget i kortpanelet.


Juster kortlagets styrke med skyderen.

I normal blandingstilstand regulerer skyderen lagets opacitet.
Ved fuld styrke, i blandingstilstanden normal, dækkes underliggende lag helt.

Klik på indstillinger for at vælge blandingstilstand.

Klik på titel for at vise kortlag. Juster lagets styrke med skyderen. Klik på indstillinger for at ændre lagets blandingstilstand.
Klik på titel for at vise kortlag. Juster lagets styrke med skyderen. Klik på indstillinger for at ændre lagets blandingstilstand.

Blandingstilstand

Klik på indstillinger for at vælge blandingstilstand.


Vælg blandingstilstand i rullegardinet.

Til en begyndelse er lagets blandingstilstand normal, og dækker ved fuld styrke alle underliggende lag.
Ved lavere styrke fremtræder underliggende lag som gennem et oplyst gardin, svarende til blandingstilstanden opacitet.Multiplicer, der gør hvid gennemsigtig og bevarer mørke farver, er anvendelig i mange sammenhænge.

Indstillinger bliver grøn, hvis anden blanding end normal vælges.

Læs mere og se eksempler på de forskellige blandingstilstande.
Klik på indstillinger og vælg blanding. Multiplicer er blandt de mest anvendelige blandingstilstande.
Klik på indstillinger og vælg blanding. Multiplicer er blandt de mest anvendelige blandingstilstande.

Vælg kort

Vælg kort i en kategori ved at klikke på kortets titel.

Fold ud for at vælge andre kort.
Fold mappe sammen.
Vælg kort ved at klikke på dets titel. Fold mappen sammen, ved at klikke på det lille minus.
Vælg kort ved at klikke på dets titel. Fold mappen sammen, ved at klikke på det lille minus.

Information om kort

Information om kort, kilde, ophav og ophavsret.
Zoom så kortet udfylder kortpanelet.

Tilføj kortlag

Se flere kort fra samme kategori ved at tilføje dem som nye lag.
Klik på det lille plus ud for korttitel, for at tilføje kortet som nyt lag.

Juster det nye lags styrke eller blandingstilstand, for at se underliggende lag.

Tilføj kort som nyt lag.
Fjern det tilføjede kortlag igen.

Flyt lag op eller ned

Kortene vises oven på hinanden i samme rækkefølge som de har i kontrolpanelet.
Det øverste kort i kontrolpanelet er også øverst i kortpanelet.

Klik og træk, for at flytte kortlag op eller ned.

Farvelægning af højdekort

Klik på indstillinger for at vælge farveskala og justere virkefelt.


Vælg farveskala i rullegardinet.
Juster farveskalaens virkefelt med skyderne.
Bestem om højder udenfor skalaens virkefelt skal farves eller være transparente.

Indstillinger bliver grøn, hvis forskellig fra standardindstillinger.

Læs mere om farvelægning af højdekort.

Vis GPS-placering

Klik på den lille målskive for at se GPS-placering på kortet.

Zoom til GPS-placering.
Se placering på historiske kort, ortokort og højdemodeller.
Se placering på historiske kort, ortokort og højdemodeller.

Del og kopier

Del og kopier link til viste kort og geografiske udsnit.

Del på Facebook.
Kopier link til deling på sociale medier.

Læs mere om deling og links.
Del og kopier. Del på Facebook, Kopier link til deling, Kopier kode til indlejring.
Del og kopier. Del på Facebook, Kopier link til deling, Kopier kode til indlejring.

Kopier kode

Kopier kode til indlejring af viste kort og geografiske udsnit.

Kopier HTML-kode til indlejring på hjemmeside.

Læs mere om indlejring.
Del og kopier. Del på Facebook, Kopier link til deling, Kopier kode til indlejring.
Del og kopier. Del på Facebook, Kopier link til deling, Kopier kode til indlejring.

Aflæs koordinater

Markørens position på kortet vises i Kontrolpanelet. Som standard vises UTM32N-ETRS86. Hold markøren over teksten, for at se den aktuelle markørprojektion. Klik for at skifte mellem UTM32 EPSG:25832, Webprojektion EPSG:3857 og Merkator EPSG:4326.
Aflæs markørens position i Kontrolpanelet. Klik for at skifte mellem UTM, Web eller Merkator projektion.
Aflæs markørens position i Kontrolpanelet. Klik for at skifte mellem UTM, Web eller Merkator projektion.

Kortpanelet

Kortpanelet viser de valgte kortlag.
Flyt kortet med markøren, en mus eller en finger.
Zoom ind og ud med zoom-knapperne, musens scroll-hjul, eller knib med to fingre.

Vis fuld skærm, vis eller skjul menu og kontrolpanel:

Vis menu Vis menu.
Skjul menu Skjul menu.
Vis fuld skærm.
Zoom ind.
Zoom ud.

Vis kontrolpanel.
Skjul kontrolpanel.


Målestok. Skala gælder også i lodret retning i vinkeltro UTM-projektion.

Ophavsrettigheder nederst til højre.
Brug knapperne i kortpanelet til at zoome ind og ud, vise fuld skærm, og skjule eller vise menu og kontrolpanel.
Brug knapperne i kortpanelet til at zoome ind og ud, vise fuld skærm, og skjule eller vise menu og kontrolpanel.