Historiske kort fra Region Sjælland, omfattende Østsjælland, Vestsjælland og Sydsjælland, indtil videre blot kort fra Roskilde og Antvorskov.


Se også historiske kort over Sjælland

Roskilde  Gå til Roskilde

Historiske kort over Roskilde. Seks kort over Roskilde fra 1700-tallet til 1931.
Nordre Roskilde 1791 af Ehlers, Geodatastyrelsen.