Historiske kort fra Roskilde.


Se også historiske kort over Sjælland

Roskilde ca. 1700 af Behrmann

Behrmann, Hendrik
1700
(1832)

Rekonstruktion af Roskildes gader i ældre tid, med detaljer fra udgivelsestiden. Nedlagte gader er tegnet med stiplede linjer. Hendrik Behrmann: Grundrids til en historisk-topografisk beskrivelse af det gamle konge- og bispesæde Roskilde, 1832. Signaturforklaring af Lotte Fang, Roskildes udvikling.
Farvelagt håndtegning
35 x 28 cm.
format: XYZ
se detaljer

cc by nc nd Det Kongelige Bibliotek
se hos Det Kongelige Bibliotek
se i Kortviseren

Roskilde ca. 1700 af Behrmann, Det Kongelige Bibliotek.

Søndre Roskilde 1791 af Ehlers

Ehlers, Carsten
1791

Grundtegning over den søndre part af Roskilde Bye som indeholder den egentlige by tillige med de derved mod øster sönder og vester beliggende smaae vænger, der alt til en nye grundtakst forfattelse ere opmaalt udi aarene 1790 og 91 af C. Ehlers, landinspecteur udi Sälland. Med detaljekort over Vertshusene uden Ringstedgades Port og Möllekroen uden Røde Port.
Farvelagt håndtegning
168 x 110 cm.
format: XYZ
se detaljer

cc by nc nd Geodatastyrelsen
Læs mere hos Geodatastyrelsen
se i Kortviseren

Søndre Roskilde 1791 af Ehlers, Geodatastyrelsen.