Historiske kort over Danmark fra forrige århundrede frem til vore dage. Generalstabens, Geodætisk Instituts, Geodatastyrelsens og et par af SDFE's landsdækkende topografiske 4-cm kort i målestoksforholdet 1:25.000.


Historiske Danmarkskort

Historiske kort over Danmark fra SDFE Kortforsyningen rækker med de ældste, de såkaldte Generalstabsblade eller Høje Målebordsblade, tilbage til slutningen af forrige århundrede. De er blevet opdateret med Lave Målebordsblade fra 1901-1971, og af Geodætisk Institut med årgangene 1953-1976 og 1980-2001.
De Høje Målebordsblade dækker ikke det i 1864 - 1920 annekterede Sønderjylland, der kan ses på Preussiske målebordsblade fra samme periode.
Grænseovergang i Sønderjylland til de annekterede hertugdømmer på henholdsvis Generalstabens og Preussiske målebordsblade.