Højdekurver fra Danmarks Højdemodeller 2007 og 2014 i forskellige interpolationer og detaljeringsgrader fra 25 centimeter til 25 meter. Højdekurverne er først synlige ved høj opløsning. Hvis ikke de ses, så zoom længere ind.