Farvelagte højdekort, skyggekort og højdekurver fra Danmarks Højdemodel.


Punktsky

Moderne højdemodeller skabes typisk fra fly med laserscanning af jordens overflade, såkaldt LIDAR-teknologi, LIght Detection And Ranging, der svarer lidt til ekkolod, blot med lys.
LIDAR sender en laserstråle mod jorden, og registrerer hvis lysstrålen reflekteres tilbage fra jordens overflade. Den tid lysstrålen er om at nå frem og tilbage, giver den præcise afstand fra flyveren til punktet, som med GPS og målere på flyet, kan omregnes til punktets nøjagtige position. Det forklares udmærket i denne video.
De registrerede ekkoer, opsamles i en tredimensionel punktsky, som kan fremstilles i 3D, eller todimensionelt som overflade højdekort, hvoraf der kan produceres overflade skyggekort.
En terrænmodel fremstilles ved digitalt at fjerne bygninger og bevoksning, og udfra denne kan højdekort, skyggekort og højdekurver over terrænnet fremstilles.
En punktsky er en samling af genspejlinger fra laserlys, der kan farvelægges efter punkternes kote, SDFE Kortforsyningen.
En punktsky er en samling af genspejlinger fra laserlys, der kan farvelægges efter punkternes kote, SDFE Kortforsyningen.

Overflade højdekort  Gå til Overflade højdekort

Overflade højdekort produceres ved at fremstille punktskyen set lodret oppefra, og kan gengives i gråtoner, eller farver, der angiver højden.

Gå til Højdekort.
Overflade højdekort svarer til at se en puntksky oppefra.

Terræn højdekort  Gå til Terræn højdekort

Terræn højdekort produceres udfra en punktsky hvor bygninger og bevoksning er fjernet med digitale algoritmer.

Gå til Højdekort.
På terræn højdekort er bygninger og bevoksning fjernet.

Overflade skyggekort  Gå til Overflade skyggekort

Skyggekort fremstilles af højdekort, hvor skyggelængder beregnes udfra landskabets hældning, højdeforskellen mellem et punkt og dets nabopunkter. Overflade skyggekort medtager bygninger og bevoksning.

Gå til Skyggekort.
Overflade skyggekort.

Terræn skyggekort  Gå til Terræn skyggekort

Terræn skyggekort fremstilles af en terrænmodel, hvor bygninger og bevoksning er fjernet.

Gå til Skyggekort.
Terræn skyggekort.

Højdekurver  Gå til Højdekurver

Højdekurver fremstilles af højdekort hvor punkter i samme kote interpoleres til sammenhængende kurver.

Gå til Højdekurver.
Højdekurver.