Velkommen til Kortviseren. En kortportal med fokus på det danske landskabs topografi, kultur og historie, der samler en række åbne tjenster og data fra offentlige arkiver.


Se historiske kort sammen med ortokort, skyggekort, farvelagte højdekort eller Danmarks administrative inddeling.
Tilføj tekstlag med bynavne, vejnavne, husnumre eller matrikelnumre.
Bestem hvert kortlags gennemsigtighed med avancerede blandingstilstande.
Gem kort, del links til kort og kortudsnit med andre.
Indlejr interaktive kort i blog eller på egen hjemmeside.

Historiske kort  Gå til Historiske kort

Landsdækkende historiske kort tilbage fra forrige århundrede fra SDFE Kortforsyningens åbne tjenester, og målfaste historiske kort fra åbne offentlige arkiver, som Geodatastyrelsen, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Stadsarkiv, rækkende tilbage til det sene 1600-tal.
Klik på Se i Kortviseren i kortpanelet, for at se kortet i eget vindue, eller gå til Historiske kort.
Sankt Jørgens Sø, København, 1685, Gottfried Hoffmann, Det Kongelige Bibliotek.

Danmarks højdemodel  Gå til Danmarks højdemodel

Skyggekort, højdekort og højdekurver i forskellige opløsninger. Farvelæg højdemodeller og kombiner dem med skyggekort eller andre kort ved hjælp af avancerede blandingsmuligheder. Se kort fra Danmarks Højdemodel 2007 og 2014 i en opløsning på hhv. 160 cm. og 40 cm., og vertikalt ca. 60 cm., samt Mapbox Terræn i en opløsning på 250 cm. men vertikalt 0,1 cm. Der arbejdes på også at kunne præsentere Danmarks Højdemodel i en opløsning på 40 cm. * 0,001 m., som kan downloades fra SDFE Kortforsyningen i 32-bit GeoTIFF-format.

Klik på Se i Kortviseren i kortpanelet, for at se kortet i eget vindue, eller læs mere om Højdemodeller.
Farve- og skyggelagt højdemodel over Køge Å ved den nyfundne vikingeborg, Borgring. Danmarks Højdemodel 2014, SDFE Kortforsyningen.

Skel og grænser  Gå til Skel og grænser

Landsdækkende matrikelkort, og se Danmarks administrative inddeling i ejerlav, sogne, amter, kommuner, herreder og flere andre historiske og nutidige administrative grænser fra projekt DIGDAG. Vælg år fra 1660 til nutiden og kombiner forskellige år og administrationstyper.

Klik på Se i Kortviseren i kortpanelet, for at se kortet i eget vindue, eller læs mere om Skel og grænser.
Sogne og ejerlav på Fyn i 1670 fra projekt Digdag, SDFE Kortforsyningen.

Luftfotografi  Gå til Luftfotografi

Se åbne landsdækkende ortokort tilbage fra 2005 fra SDFE Kortforsyningen og verdensdækkende sattelitkort fra Arcgis og Mapbox.

Gå til Luftfotografi.
Ruiner fra Antvorskov Kloster ved Slagelse, foråret 2015, SDFE Kortforsyningen.

Baggrundskort og tekster  Gå til Baggrundskort og tekster

Vælg danmarkskort fra SDFE Kortforsyningen eller verdenskort baseret på OpenStreetMaps.
OpenStreetMap opdateres med data fra nationale myndigheder, for Danmarks vedkommende SDFE, og frivillige bidragsydere, og kan indeholde flere detaljer, end officielle kort, eksempelvis naturstier.
Vælg kort med eller uden tekster.
Vælg tekster med bynavne, veje, husnumre eller matrikelnumre til overlæg på luftfotos, etiketfri kort eller historiske kort.

Gå til Baggrundskort og tekster.
Kronborg, OpenStreetMap.

Find rundt i Kortviseren  Gå til Find rundt i Kortviseren

Se hvordan du bruger Kortviseren. Læs om kortpanelet, kontrolpanelet, blandingstilstande, farveskalaer og hvordan du gemmer og deler kort.

Gå til Brug Kortviseren.
Se hvordan du bruger Kortviseren
Se hvordan du bruger Kortviseren

Brugerforum

Besøg Kortviseren på Facebook, brugerforum for Kortviseren.dk, hvor nyheder bringes, spørgsmål besvares og gode idéer modtages.
Besøg Kortviseren på Facebook
Besøg Kortviseren på Facebook