Højdekort baseret på Danmarks Højdemodel beskriver højden af den fysiske overflade i forhold til det gennemsnitlige havniveau (DVR90). Overflade højdekort viser bygningsanlæg og vegetation. På terræn højdekort er bygningsanlæg og vegetation fjernet digitalt.Danmarks Højdemodel er tilgængelig i forskellige opløsninger fra SDFE og Mapbox.
Overflade og terræn højdekort fra SDFE er med en cellestørrelse på 40 cm. velegnet til at se detaljer i landskabet.
Terræn højdekort fra Mapbox giver med en finere højdeopløsning en mere jævn graduering, velegnet til illustrativ fremstilling.
Mapbox henregner broer og viadukter til bygningsanlæg, mens SDFE terrænkort viser nogle broer.

Kortviseren giver mulighed for at farvelægge højdekort med et udvalg af farveskalaer, og bestemme deres interval.
Farvelagte højdekort giver specielt en rummelig fornemmelse af højder og højdeforhold sammen med skyggekort i blandingstilstanden multiplicer.

Med farvelægning af højdekort, er det muligt at simulere fortidige havstigninger med farveskalaer hvor kystlinjen fremstår tydeligt, eksempelvis Landskab. Den simulerede havoverflade beregnes alene udfra landhøjden, uden hensyn til diger og rørføringer, ulig terrænmodellerne DHM/Nedbør og DHM/Bluespot_ekstremregn fra SDFE, der medtager diger og afløb i simulation af oversvømmelser.

Højdedata kan også blandes med baggrundskort, ortokort og historiske kort.

Overflade højdekort 40/60 cm.

40 * 40 cm.
60 cm.
0,6 - 170 m.

SDFE overflade fremstiller landets fysiske højde med bygninger og vegetation i en cellestørrelse på 40 * 40 cm. og en opløsning på 60 cm. SDFE overflade dækker Danmark og landhøjder mellem 60 centimeter og 170 meter, der lige knapt rækker til Frederiks d. VII's tårn på Himmelbjerget, men ikke indeholder data for landområder under havets overflade, som Lammefjorden eller Vestamager. SDFEs højdedata er kodet som gråtoner i JPEG-format, der muliggør 256 højdeværdier fordelt på 170 meter, og dermed en vertikal opløsning på omkring 60 centimer. Den hvide linje fra Struer til Grenå, der viser sig ved lav opløsning, er en fejl i data.
format: WMS
se detaljer

SDFE
se i Kortviseren

Overflade højdekort 40/60 cm., SDFE.

Terræn højdekort 40/60 cm.

40 * 40 cm.
60 cm.
0,6 - 170 m.

SDFE terræn fremstiller landets fysiske højde uden bygninger og vegetation, i en cellestørrelse på 40 * 40 cm. og en opløsning på 60 cm.

SDFE terræn dækker Danmark og landhøjder mellem 60 centimeter og 170 meter, der lige knapt inkluderer Danmarks højeste punkt, Yding Skovhøj, med sine 172,5 meter, men ikke indeholder data for landområder under 60 centimeter.
SDFEs højdedata er kodet som gråtoner i JPEG-format, og en vertikal opløsning på omkring 60 centimer.

Den hvide linje fra Struer til Grenå, der viser sig ved lav opløsning, er en fejl i data.
format: WMS
se detaljer

SDFE
se i Kortviseren

Terræn højdekort 40/60 cm., SDFE.

Terræn højdekort 250/10 cm.

250 * 250 cm.
10 cm.
-10.000 - 10.000 m.

Mapbox terræn fremstiller jordens fysiske højde uden bygninger og vegetation i en cellestørrelse på 250 * 250 cm. og en opløsning på 10 cm.

Mapbox terræn dækker hele verden og landhøjder på +/- 10.000 meter, Grønland dog undtaget.
Den høje opløsning og det store interval muliggøres af Mapbox' særlige kodning af farveelementerne i JPEG-formatet:

I Kortviseren er Mapbox tilpasset danske forhold og kalibreret som SDFE's højdeinterval.
Det påtænkes at ændre dette for at kunne vise negative højder i inddigede områder, og det fulde højdeinterval for alverdens bjerge og landsænkninger.

Linjerne omkring 10, 35 og 60 meter m.v. er ikke tilsigtede, og der arbejdes på at finde en løsning.
format: WMS
se detaljer

© Mapbox
Læs mere hos Mapbox
se i Kortviseren

Terræn højdekort 250/10 cm., Mapbox.