Importer kort fra WMS-tjenester med angivelse af service, lag og eventuelle parametre.


Kort til fri afbenyttelse fra SDFE Kortforsyningen kan importeres ved angivelse af service, lag og eventuelle parametre.
For adgang til særlige korttjenester, angives nøgle eller brugernavn og adgangskode.

WMS import

Egne kort-tjenester importeres fra en tekstfil, med den nødvendige information i JSON-format, som angivet i eksemplerne nedenfor.
Gem som tekst i UTF-8, for at bevare danske tegn, og importer den til Kortviseren.
Mit arkiv lagres på computeren i browserens dataområde, og behøves kun importeres en enkelt gang.
Importen overskriver tidligere udgaver af Mit arkiv.

Kommuner fra SDFE.
Kommuner fra SDFE.

Importer fra Kortforsyningen

Importer kort fra SDFE Kortforsyningens WMS-tjenester til fri afbenyttelse.
Angiv de ønskede tjenester og lag i en tekstfil, som vist nedenfor. Det er ikke nødvendigt, at oprette egen konto hos Kortforsyningen ved simpel import. Kortene vises med brug af Kortviserens adgangsnøgle.
Simpelt eksempel på import af WMS-tjenester fra SDFE Kortforsyningen.

[ { "Titel" : "Orto infrarød", "WMS" : "SDFE", "Service" : "orto_foraar", "Lag" : "orto_foraar_cir" }, { "Titel" : "Orto Jylland 2007", "WMS" : "SDFE", "Service" : "orto_foraar", "Lag" : "jylland2007_20cm" }, { "Titel" : "Postdistrikter", "WMS" : "SDFE", "Service" : "dagi", "Lag" : "postdistrikt" }, { "Titel" : "Kommuner", "WMS" : "SDFE", "Service" : "dagi", "Lag" : "kommune", "Parametre" : { "STYLES" : "red" } }]
Infrarødt ortokort fra SDFE.
Infrarødt ortokort fra SDFE.

Importer fra Kortforsyningen med login

Hvis man ønsker adgang til særlige tjenester hos Kortforsyningen, kan nøgle eller brugernavn og adgangskode angives under parametre.
Udskift nøgle eller brugernavn og adgangskode med kontooplysninger, der giver adgang til de ønskede tjenester.

[ { "Titel" : "Orto Sommer 2010", "WMS" : "SDFE", "Service" : "orto_sommer_2010", "Lag" : "orto_sommer_2010", "Parametre" : { "token" : "nøgle" } }, { "Titel" : "Orto Sommer 2017", "WMS" : "https://services.kortforsyningen.dk", "Service" : "orto_sommer_2017", "Lag" : "orto_sommer_2017", "Parametre" : { "login" : "brugernavn", "password" : "adgangskode" } }]
Gem som tekstfil i UTF-8 kodning for at bevare dansk tegnsæt.
Gem som tekstfil i UTF-8 kodning for at bevare dansk tegnsæt.

Importer fra WMS

Importer kort fra WMS med angivelse af server, service, lag og eventuelle parametre.
Eksemplet viser hvordan man kan importere Luftwaffe 1944 ortokort fra Flyfotoarkivet.

[ { "Titel" : "Orto 1944 Luftwaffe", "WMS" : "http://lw1944.flyfotoarkivet.dk/kort/service1.ashx", "Service" : "lw1944utm32", "Lag" : "lw1944", "Parametre" : { "SHOWSCALEBAR" : "false" }, "Ophavsret" : "© Flyfotoarkivet" }]
Luftwaffes landsdækkende ortokort fra 1944 hostes hos Flyfotoarkivet.
Luftwaffes landsdækkende ortokort fra 1944 hostes hos Flyfotoarkivet.

Importer fra WMS med login

Importer kort fra WMS-server med angivelse af login, serveradresse, service, lag og eventuelle parametre.
Eksemplet viser hvordan man kan importere Royal Air Force 1945 og United States Air Force 1954 ortokort med login hos I-GIS og COWI Consult.
Udskift brugernavn og adgangskode med kontooplysninger, der giver adgang til de ønskede tjenester.

[ { "Titel" : "Orto 1945 RAF", "WMS" : "http://i-archive.dk/iarchive/service.asmx/IGIS_WMS", "Service" : "lw1944utm32", "Lag" : "e69af25c-41b7-40ea-a179-b640fc882168", "Parametre" : { "login" : "brugernavn", "password" : "adgangskode" }, "Ophavsret" : "© I-GIS" }, { "Titel" : "Orto 1954 USAF", "WMS" : "http://wms.cowi.dk/Services/COWI.WMS.Proxy/wmsserver.ashx", "Service" : "lw1944utm32", "Lag" : "DK-DDOland1954_25cm_UTM32ETRS89", "Parametre" : { "username" : "brugernavn", "password" : "adgangskode" }, "Ophavsret" : "© COWI" }]
Royal Air Forces landsdækkende ortokort fra 1945 hostes hos I-GIS.
Royal Air Forces landsdækkende ortokort fra 1945 hostes hos I-GIS.