Farvelagte højdekort kan være en hjælp til udforskning af landskabet, og bibringer en umiddelbar forståelse af landskabets højdeforhold, hvis nogle simple principper overholdes.


Farveskalaer til illustration bør give beskueren en umiddelbar forståelse, tage hensyn til farveblindhed, og må gerne kunne udprintes i sort-hvid.
Farveskalaer til udforskning behøver ikke at overholde samme krav, så længe det giver mening for brugeren selv.

Picking a colour scale for scientific graphics.
Color schemes compatible with red-green color perception deficiencies.
Eksempler på klassiske farveskalaer.

Farveskalaer til højdekort

Kortviseren tilbyder et udvalg af farveskalaer til illustration og udforskning af landskabets højdeforhold.

Farveskalaer til illustration der tolkes naturligt, også af farveblinde, og kan udprintes i sort-hvid:

Orangerød
Grønblå
Varme

Øjet opfatter mørk som mere, så farveskalaer der går glidende fra lys til mørk vil tolkes af de fleste som des mørkere, des højere.
Det omvendte kan også være gældende, des mørkere, des dybere.
Sålænge lysintensiteten er jævnt stigende eller faldende, sekventiel, giver det mening.

Sekventiel lysintensitet sikrer mulighed for print eller kopi i sort-hvid.
Sekventiel lysintensitet også ved protanopi og deuteranopi sikrer for rød og grøn farveblindhed.

Farveskalaer til udforskning med høj mætning og sekventiel farvetone:

Regnbue
Landskab

Af hensyn til farveblindhed er ikke disse skalaer ikke egnede til illustration.
Fire eksempler på farveskalaer. Eksemplerne svarer ikke helt til de implementerede farveskaler. Se desuden farveskalaen Landskab nederst på siden.
Fire eksempler på farveskalaer. Eksemplerne svarer ikke helt til de implementerede farveskaler. Se desuden farveskalaen Landskab nederst på siden.

Orangerød

Farveskalaen Orangerød svarer til den klassiske farveskala YlOrRd, Yellow-Orange-Red, og går fra svagt gul over orange til rød.
Farveskalaens intensitet er jævn sekventiel fra lys til mørk, og er velegnet til sort-hvid print eller fotokopi.
Orangerød er sikker ved farveblindhed.
DHM terræn farvelagt med farveskala Orangerød.

Grønblå

Farveskalaen Grønblå svarer omtrent til den klassiske farveskala YlGnBu, Yellow-Green-Blue, men begynder i neutral hvid, inden den går over i gul og grøn til blå.
Grønblå har sekventiel intensitet, går jævnt fra lys til mørk, og er velegnet til sort-hvid print eller fotokopi.
Grønblå er sekventiel ved rød-grøn farveblindhed.
DHM terræn farvelagt med farveskala Grønblå.

Varme

Farveskalaen Varme begynder i hvid, og går over gul, orange og rød til mørk violet.
Varme hører til familien af farveskalaer, der emulerer temperatur, gløder og ild, og er udarbejdet efter Morgenstemning, der tager højde for farveblindhed, uden at gå helt til sort.
DHM terræn farvelagt med farveskala Varme.

Regnbue

Tekst kommer.
06-04-2019.
DHM terræn farvelagt med farveskala Regnbue.

Landskab

Tekst kommer.
06-04-2019.
DHM terræn farvelagt med farveskala Landskab.