Amt, DigDag, SDFE 1800.

Amt

ophav: DigDag

Danmarks amter fra 1662 til 2007. Amt er en betegnelse for administrativ inddeling på sekundærniveau, der blev anvendt i Danmark fra 1662 til 2007. Den tyske betegnelse amt havde længe været i brug i hertugdømmerne Slesvig-Holsten, da den dansk-norske stats inddeling i len blev afløst af amter i 1662. Ved kommunalreformen i 1970 blev Danmark inddelt i 14 amter, og disse blev med strukturreformen i 2007 afløst af fem regioner.


Amt
id: amt
kilde: SDFE
format: WMS
tjeneste: digdag
lag: amt

SDFE
Læs mere hos SDFE

se i Kortviseren