Arcgis Street, Arcgis.

Arcgis Street


Et enkelt vejkort i behagelige farver. Husnumre er kun angivet ved vejkryds, gadehjørner og sideveje


Arcgis Street
id: arcgis_street
kilde: Arcgis
format: WMS
Server: https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}
tjeneste: World_Street_Map

ArcGIS
Læs mere hos Arcgis

se i Kortviseren