Arcgis Topo, Arcgis.

Arcgis Topo


Et elegant vejkort i dæmpede farver med skovområder, bebyggelse, bygninger og som en unik feature, angivelse af høje træer i bymæssig bebyggelse, langs veje, og i mindre bevoksninger


Arcgis Topo
id: arcgis_topo
kilde: Arcgis
format: WMS
Server: https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Topo_Map/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}
tjeneste: World_Topo_Map

ArcGIS
Læs mere hos Arcgis

se i Kortviseren