Frederiksberg Slot 1771 af Kirchner, Det Kongelige Bibliotek.