Geografisk herred, DigDag, SDFE 1800.

Geografisk herred

ophav: DigDag

Geografisk eller gejstligt herred fra 1660 til 1970. I kirkelig henseende har herredet siden middelalderen og indtil 1970 dannet grundlag for Danmarks inddeling i provstier. Ser man bort fra købstæder og birker, vedblev herredet også efter Retsplejelovens ikrafttræden i 1919 at ligge til grund for inddelingen i rets- og politikredse indtil en ændring af Retsplejeloven i 1956.


Geografisk herred
id: geografisk_herred
kilde: SDFE
format: WMS
tjeneste: digdag
lag: geografisk_herred

SDFE
Læs mere hos SDFE

se i Kortviseren