Københavns Omegn 1900 af Krack, Det Kongelige Bibliotek.