Søerne 1723 af S. Balle, Københavns Stadsarkiv.

Søerne 1723 af S. Balle

ophav: Balle, S.
datering: 1723
udgivelse: 1802

Kort over St. Jørgens, Peblinge og Sortedams sø og disses til- og afløb. Kopi 1802 ved Rawert. Kortet er gengivet i Strømstads bog om søerne. 3 farvediapositiver V B 1723/1802 gengivet i Poul Strømstad: Rundt om Søerne, 1996, s. 12-13

medie: Illumineret pennetegning
størrelse: 207 x 80 cm.

1723 Søerne
id: kbhf1723soerne
kilde: Københavns Stadsarkiv
format: iiif
scanning: 6089 x 2437 pixel
se bearbejdet

Public Domain Københavns Stadsarkiv
se hos Københavns Stadsarkiv

se i Kortviseren