Københavns fæstningsværker 1660, Det Kongelige Bibliotek.