Københavns Omegn 1865 af Generalstaben, Geodatastyrelsen.