Københavns Omegn 1858 af Ludvig Both, Det Kongelige Bibliotek.