2,5m - 0,5m gule højdekurver 2014, SDFE.

2,5m - 0,5m gule højdekurver 2014

datering: 2014

Gule 2,5 meter - 50 centimeter højdekurver fra Danmarks Højdemodel 2014, velegnet til ortofotos.


2,5m - 0,5m gul
id: kurver2014_25gul
kilde: SDFE
format: WMS
tjeneste: forvaltning
lag: hoejdekurver_basis_ortofoto

SDFE

se i Kortviseren