Terræn højdekort 250/10 cm., Mapbox.

Terræn højdekort 250/10 cm.

cellestørrelse: 250 * 250 cm.
vertikal opløsning: 10 cm.
interval: -10.000 - 10.000 m.
celledata: 24 bit heltal.

Mapbox terræn fremstiller jordens fysiske højde uden bygninger og vegetation i en cellestørrelse på 250 * 250 cm. og en opløsning på 10 cm.

Mapbox terræn dækker hele verden og landhøjder på +/- 10.000 meter, Grønland dog undtaget.
Den høje opløsning og det store interval muliggøres af Mapbox' særlige kodning af farveelementerne i JPEG-formatet:

I Kortviseren er Mapbox tilpasset danske forhold og kalibreret som SDFE's højdeinterval.
Det påtænkes at ændre dette for at kunne vise negative højder i inddigede områder, og det fulde højdeinterval for alverdens bjerge og landsænkninger.

Linjerne omkring 10, 35 og 60 meter m.v. er ikke tilsigtede, og der arbejdes på at finde en løsning.


Mapbox Terræn
id: mapbox_terrain
kilde: Mapbox
format: WMS
Server: https://api.mapbox.com/v4/mapbox.terrain-rgb/{z}/{x}/{y}.png?access_token=[access_token]
tjeneste: terrain-rgb

© Mapbox
Læs mere hos Mapbox

se i Kortviseren