MapTiler pencil, MapTiler.

MapTiler pencil


Et dekorativt tekstfrit kort, fremstår som var det tegnet med blyant. Have, søer og åer er tegnet med naive bølgestreger. Velegnet til illustrative formål


MapTiler pencil
id: maptiler_pencil
kilde: MapTiler
format: WMS
Server: https://api.mapbox.com/v4/mapbox.pencil/{z}/{x}/{y}.png?access_token=[access_token]
tjeneste: pencil

© MapTiler
Læs mere hos MapTiler

se i Kortviseren