Overflade højdekort 40/60 cm., SDFE.

Overflade højdekort 40/60 cm.

cellestørrelse: 40 * 40 cm.
vertikal opløsning: 60 cm.
interval: 0,6 - 170 m.
celledata: 8 bit heltal.

SDFE overflade fremstiller landets fysiske højde med bygninger og vegetation i en cellestørrelse på 40 * 40 cm. og en opløsning på 60 cm. SDFE overflade dækker Danmark og landhøjder mellem 60 centimeter og 170 meter, der lige knapt rækker til Frederiks d. VII's tårn på Himmelbjerget, men ikke indeholder data for landområder under havets overflade, som Lammefjorden eller Vestamager. SDFEs højdedata er kodet som gråtoner i JPEG-format, der muliggør 256 højdeværdier fordelt på 170 meter, og dermed en vertikal opløsning på omkring 60 centimer. Den hvide linje fra Struer til Grenå, der viser sig ved lav opløsning, er en fejl i data.


SDFE Overflade
id: overflade
kilde: SDFE
format: WMS
tjeneste: dhm
lag: dhm_overflade

SDFE

se i Kortviseren