Terræn overdrevet skyggekort 0,4m / 0,6m, SDFE.

Terræn overdrevet skyggekort 0,4m / 0,6m

ophav: Danmarks Højdemodel
datering: 2014
celledata: 8 bit heltal.

DHM/Terræn skyggekort med overdrevet højde er en visualisering af DHM/Terræn i form af et skyggekort. Højden er overdrevet for at tydeliggøre terrænets former, og vises som 3D-udtryk uden bygninger og vegetation.


Terræn skygge overdrevet
id: skygge2014overdrevet
kilde: SDFE
format: WMS
tjeneste: dhm
lag: dhm_terraen_skyggekort_overdrevet

SDFE

se i Kortviseren