Sognekommune, DigDag, SDFE 1969.

Sognekommune

ophav: DigDag

Danmarks sognekommuner fra 1841 til 1970. Ved Sognekommune eller landkommune forstås en kommune uden købstad. I Danmark fandtes sådanne sognekommuner indtil kommunalreformen i 1970. I 1841 indførtes amtsråd og de såkaldte sogneforstanderskaber, som efter 1855 betegnedes sogneråd. De skulle styre samtlige sognekommunale anliggender under amtsrådets overtilsyn. Før 1970 betegnelse for landkommuner, hvilket navnlig vil sige kommuner uden status som købstad.


Sognekommune
id: sognekommune
kilde: SDFE
format: WMS
tjeneste: digdag
lag: sognekommune

SDFE
Læs mere hos SDFE

se i Kortviseren