Terræn højdekort 40/60 cm., SDFE.

Terræn højdekort 40/60 cm.

cellestørrelse: 40 * 40 cm.
vertikal opløsning: 60 cm.
interval: 0,6 - 170 m.
celledata: 8 bit heltal.

SDFE terræn fremstiller landets fysiske højde uden bygninger og vegetation, i en cellestørrelse på 40 * 40 cm. og en opløsning på 60 cm.

SDFE terræn dækker Danmark og landhøjder mellem 60 centimeter og 170 meter, der lige knapt inkluderer Danmarks højeste punkt, Yding Skovhøj, med sine 172,5 meter, men ikke indeholder data for landområder under 60 centimeter.
SDFEs højdedata er kodet som gråtoner i JPEG-format, og en vertikal opløsning på omkring 60 centimer.

Den hvide linje fra Struer til Grenå, der viser sig ved lav opløsning, er en fejl i data.


SDFE Terræn
id: tone2014
kilde: SDFE
format: WMS
tjeneste: dhm
lag: dhm_terraen

SDFE

se i Kortviseren