1877-1920 Preussen, SDFE.

1877-1920 Preussen

ophav:
datering: 1877-1920

Målingerne til de preussiske målebordsblade blev foretaget 1877-78, herefter foretoges flere revisioner. Målingerne var egentlig beregnet som grundkort for det militære operationskort i 1/100.000, og især højedemålingerne har lidt under dette. Der var ingen forskrifter om nøjagtigheden; men jernbaneakser og afgrænsninger til vand prioriteredes højt. Projektionen er speciel; den "Preussische Polyederprojektion" - gradudsnittet på kortet bliver afbildet som et trapez, hvor netsnitpunkterne rører jordoverfladen. Kortbladsnummereringen går fra vest mod øst, startende i nord. Når der er lakuner i nummereringen, skyldes det Østpreussen med Memel (Klaipeda), som også var preussisk på dette tidspunkt.


1877-1920 Preussen
id: topopreussen
kilde: SDFE
format: WMS
tjeneste: topo25_preussen_maalebordsblade
lag: dtk_preussen_maalebordsblade

SDFE
Læs mere hos SDFE

se i Kortviseren